Skolval 2020 - besked om placeringar

Av de cirka 2700 förskolebarn som börjar förskoleklass i höst gjorde 97,7 procent ett aktivt val. Av dem fick 99,2 procent något av sina önskade val.

Du som vårdnadshavare fick besked om ditt barns placering genom e-post eller post under perioden 2–12 mars. Du kan också logga in i eBarnUngdom för att se placeringen.

Har du frågor som gäller antagning eller kö till fristående skolor ska du vända dig till den aktuella skolan.

Omval 1624 mars

Om du vill göra ett omval är omvalsperioden 1624 mars och ansökan görs i eBarnUngdom. Se vad som gäller för omval på uppsala.se/skolval. Behöver du hjälp med din ansökan kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter på Stationsgatan 12.

Färgkodning 16 mars

Inför omvalet publiceras en ny färgkodning för kommunala grundskolor. Färgkodningen visar antal tillgängliga platser 13 mars och publiceras 16 mars på uppsala.se/skolval.

Skolvalet avslutas 30 april

30 april är alla placeringar klara efter omval och samtliga sökande har fått besked i eBarnUngdom.

Kontakt antagning grundskola

E-post: antagning.grundskola@uppsala.se
Telefon: 0771-72 70 01, måndagtorsdag 9.3011.30

13 mars 2020