Barnrättspriset 2015

Axelina vann Barnrättspriset 2015 för arbetet med delaktighet och likabehandling!


Motiveringen att ge Axelina förskola 2015 års Barnrättspris lyder:

För ett målmedvetet och tydligt arbete om alla människors lika värde utifrån normkritiskt förhållningssätt och genomtänkta och konkreta reflektioner tillsammans med barnen kring barns delaktighet och möjlighet till att påverka sin vardag. Axelinas egen nominering beskriver grunden i deras arbete väl:

Barnen tilltalas med sina namn, aldrig som en representant för sitt kön, etnicitet, ålder. Vi läser litteratur som visar olika levnadsmönster. Pedagoger diskuterar normer kontinuerligt för att öka sin medvetenhet om vilka normer som råder just nu i barngruppen.

Uppdaterad: