Vårförskola

En tillfällig vårförskola kommer att öppna under vårterminen 2019 för barn mellan 1-5 år.

Vårförskolan kommer att ligga på Sparrisgatan 4 och kommer att vara öppen fram till juli.
Den tillfälliga vårförskolan kommer att erbjuda en verksamhet med fokus på trygghet och lustfyllt lärande, där barnens kreativitet och lek får stort utrymme.

Telefonnumret till vårförskolan Satelliten är 018-727 22 79

Uppdaterad: