Matematik

matematik axelinaPå Axelina hör man dagligen "Det där är ju matematik!" .

Vi ser barnen syssla med många olika saker i vardagen som kan hänföras till grundläggande matematik. De bygger, jämför, gör mönster, löser problem. Vi hör barnen använda begrepp som stor/liten, tung/lätt/ lång/ kort, mycket/lite, likadana..

Vi uppmuntrar barnen att utforska och ifrågasätta. På detta sätt vill vi skapa en positiv bild om matematik, att matematik är roligt och något vi alla kan; matematik finns ju överallt!

5 mars 2018