Under rådande pandemi tar vi inte emot besökare till vår förskola. 

Du som är intresserad av vår utbildning är välkommen att ringa till oss för att få information och ställa frågor. Telefon: 018-727 00 99.

Studiebesök

Vi på Axelina är väldigt stolta över vår verksamhet. De som besöker oss har bl a velat ta del av vårt arbete i enheter och i större arbetslag. Vårt sätt att dokumentera det enskilda barnets lärande med hjälp av barnrapporter brukar också vara intressant. Vi har tagit emot många studiebesök och erbjuder även workshops kring hur förskolor kan arbeta med barns delaktighet genom det normkritiska förhållningsättet.

Vill du och din förskola/arbetslag besöka oss? ring oss och boka tid: 018-727 83 85/018-727 83 86

Uppdaterad: