Föräldramöte

  • Vi erbjuder ett föräldramöte per termin.
  • Vi vill använda dessa möten till att visa vad vi gör på förskolan och vad som är aktuellet på Axelina just nu. Vi har under senaste möten haft fokus på Axelinas arbete med genus och allas lika värde.
  • Du som förälder har möjlighet att välja mellan olika tider.
Uppdaterad: