Teknik

Vi reflekterar kring teknik i många olika sammanhang, pratar om hur saker fungerar och om vad vi vill uppfinna. Barnen bygger maskiner och robotar och vi samtalar kring det de konstruerar.
Vårt material på gården stödjer också detta lärande; barnen ges stora möjligheter att utforska teknik så som lutande planet, hjulet, kilen och hävstångsprincipen.

Uppdaterad: