Språk

Vi tänker på att använda ett rikt och nyanserat språk. Många olika språk synliggörs i vår verksamhet, både i tal och i skrift.
Böcker finns tillgängliga för barnen i de flesta av våra miljöer, och högläsning förekommer vid flera tillfällen under dagen. Vi lånar böcker på biblioteket och har dessutom ett ”eget” bibliotek med ett stort utbud av normkritiska böcker.
Vi använder oss av digitala verktyg, som lärplatta, dator och projektor, tillsammans med barnen. Främst för att söka fakta och reflektera tillsammans, men även t.ex. för att skriva, lyssna på olika språk och stimulera fantasin.
I och med att barnen delas in i mindre grupper ges alla möjlighet att berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra under dagen.

Uppdaterad: