Reflekterande arbetssätt

reflekterande arb sätt axelinaEnligt förskolans läroplan ska varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras. På Axelina dokumenterar vi med hjälp av bild, film och ljud.

Vi strävar efter ett reflekterande arbetsätt, där barnen får dagligen reflektera kring sitt lärande och utveckling. Detta gör vi med hjälp av dokumentationer och genom att ställa "HUR-frågor": Hur gjorde du? Hur har du lärt dig? Hur kändes det? Hur har du gjort förut? Vad hände när du gjorde så? Vad är skillnaden?

Med utvecklande frågor tänker vi att barnen får syn på sin egen roll i lärandet och sina läroprocesser. Vi är medvetna om att människor har olika lärstrategier och detta vill vi lyfta; "du tänker så, jag tänker såhär". Man kan göra på olika sätt och att alla sätt är lika bra.

Vi tänker att reflektion tillsammans med barnen hjälper oss att planera verksamheten. När vi får syn på det barnen försöker förstå just nu, kan vi ta fram material och skapa miljöer som stödjer deras utforskande och driver de vidare i sina tankar.

Bilddokumentationer sparas i barnens egna pärmar

Uppdaterad: