Avdelningar

På Axelina finns det två avdelningar. Alfa är för de yngre barnen och Beta är för de äldre. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna  och lägger stor vikt på att skapa ett gemensamt arbetsätt i hela huset. Vi tänker att på det sättet kan vi erbjuda barnen en trygg och tydlig vardag och du som förälder får ett professionellt bemötande av oss alla som arbetar på Axelina.

Uppdaterad: