Verksamhet & pedagogik

Axelina är en förskola där pedagoger är medvetna om sitt uppdrag och stolta över sitt arbete med varje barns lärande. Vi strävar efter ett gemensamt tänk och arbetsätt i hela huset för att skapa trygghet för både barn och vårdnadshavare. Vi lägger mycket vikt på arbetet med värdegrund och likabehandling.
Varje barn ska ha inflytande i sin vardag och känna att det hen säger och gör har betydelse. Vi har ett tillåtande arbetsätt där verksamheten utformas utifrån barnens intressen och behov. Vi har ett kreativt arbetsätt och använder oss ofta av "ofärdigt" material som utmanar barnets fantasi och uppmuntrar till samarbete.
Vi strävar efter en öppen dialog med varje familj. Hos oss får du varje dag vid hämtning veta något om det ditt barn har gjort eller lärt sig under dagen.
Vi som arbetar på Axelina är medvetna om normer som styr oss och ifrågasätter de gärna tillsammans med barnen. Vi lyfter allas olikheter som något berikande och positivt. Vi vill att barnen ska känna sig fria att positionera sig på olika sätt och utveckla sin identitet utan normativa begränsningar. Axelinas vision är att barnen lämnar Axelina med en stark självkänsla och tilltro på sina förmågor samt förståelse för allas lika värde.