Utvecklingssamtal

På Axelina erbjuder vi dig samtal varje termin. Det här kan du förvänta dig av ett utvecklingssamtal:

  • Vi fokuserar på det positiva;barnet ses som intelligent, kompetent och med förmågor.
  • Vi talar om vad vi ser och hur vi upplever barnet i den verksamhet som vi erbjuder.
  • Vi synliggör barnets utveckling och lärande genom att visa dokumentationer tillsammans med barnet.
  • Vi ser samtalet som ett tillfälle att berätta om vår verksamhet och arbetssätt. T ex hur vi tänker kring barns inflytande och vikten av det sociala samspelet.
  • Under samtalet vill vi gärna höra om dina förväntningar på förskolan. Dina tankar och reflektioner kring ditt barn och verksamheten är viktiga för oss.
  • Vi utgår både från läroplan och arbetslagets reflektioner kring barnet i verksamheten.
Uppdaterad: