Lärande ute

lärande ute axelinaPå Axelina är vi ute varje dag. Axelinas utemiljö ska vara utmanande, lekfull och inspirerande. Vi tror på att skapa konfliktfria lekytor där alla barn har möjligheten att utmana sig själva och varandra till nya erfarenheter.

Vi vill erbjuda en "ofärdig" miljö där fantasin får möjlighet att ta fart och barnen får lust att leka. Vi använder oss av bland annat rör, stubbar, hjul, plankor,vatten och sand. Barnen ska få möjlighet att utforska och balansera, rulla, jämföra och experimentera.

Samtidigt som barnen får använda hela kroppen grovmotoriskt så får de möjlighet att samarbeta och få lust att prova nya saker. Vi tänker att miljön ska uppmuntra till samspel; det går att använda materialet på olika sätt och med många kompisar tillsammans.

Precis som innemiljön ska miljön på gården fortsätta att utvecklas och vi arbetar hela tiden för att förändra förutsättningar till det bättre.

Uppdaterad: