Daglig kontakt

Vi vill att du som förälder ska få höra om allt det roliga ditt barn upplever hos oss och om allt det nya hen lär sig. Det betyder mycker för ditt barn att du visar intresse för barnets vardag.

På Axelina använder vi oss av barnrapporter, där vi skriver varje dag det vi ser barnet göra på förskolan.Vi upplever att barnrapporterna är väldigt uppskattade av både barn och föräldrar.

Med hjälp av barnrapporterna kan du varje dag få information om barnets dag. Barnrapporter är också ett sätt att synliggöra verksamheten och visa för både dig och för ditt barn att det barnet gör på förskolan är betydelsefullt.

Dessa rapporter är ett viktigt verktyg för oss pedagoger när vi utvecklar verksamheten så den bäst möter barnets behov.

Uppdaterad: