Introduktion

introduktion axelinaHur gör vi?

När du har tackat ja till platsen kommer vi att bjuda in dig till ett introduktionsamtal. På samtalet kommer vi att berätta om verksamheten, introduktionen och arbetssättet, du får också möjlighet att berätta om ditt barn.

På Axelina använder vi oss av heldagsintroduktion.

Det innebär att både du och ditt barn är med oss tillsammans under några dagar. Första dagen är ni på förskolan mellan kl 9.00-11.00 och resterande dagar mellan 9.00-14.00. På så vis så får du och ditt barn en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan.
Introduktionen brukar ta ungefär fem dagar.

Hur tänker vi?

Barnet behöver inte träna på att lämnas utan på att vara.

Vi främjar en trygg relation till dig och ditt barn på följande sätt:

Tydlighet -under introduktionen är det du som förälder som tar hand om ditt barn- byter blöjor, klär på osv.

Oforcerat - Vi pedagoger finns i närheten och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet från föräldern. Vi arbetar med att introducera både barn och föräldrar, inte sära er åt.

Trygghet/Acceptans - var tillsammans med oss så mycket som möjligt under introduktionstiden så att både du och ditt barn känner er trygga med oss.

Du som förälder kan ditt barn, vi kan barn i grupp! Tillsammans skapar vi en meningsfull och lärorik förskoletid för dig och ditt barn!

Uppdaterad: