Natur

På Axelina ges barnen stora möjligheter att få upptäcka och bry sig om naturen.
Vi är alltid ute två gånger per dag och har en stor gård där vi tillsammans kan utforska både det som växer och småkryp av olika slag.
Vi gör utflykter i naturen i närområdet och reflekterar tillsammans bl.a. över årstidsväxlingar och olika kretslopp i naturen.
Tillsammans sorterar och komposterar vi vårt avfall, och vi pratar mycket om hur vi kan vara miljövänner.

Uppdaterad: