Matematik

På Axelina sker dagligen många saker som kan hänföras till grundläggande matematik. 

Det finns rikligt med material som gynnar det lärandet, som t.ex. material för bygg- och konstruktion och olika material att sortera och kategorisera.
Vi synliggör och pratar om bl.a. mönster, siffror, antal, ordning och tal.
Barnen ges möjlighet till problemlösning av olika slag och tillägnar sig jämförande begrepp, som t.ex. stor/liten, tung/lätt, lång/kort, först/sist, bakom/framför och mycket/lite.

Uppdaterad: