Likabehandling och normkritiskt förhållningssätt

likabehandling axelina"Jag är så glad att mitt barn har Axelina där hon kan vara fri från alla stereotyper,där hon får vara ett barn, där hon får vara sig själv". (citat från en förälder på Axelina)

"Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller." (citat ur Läroplan för förskolan)

På Axelina är vi stolta över vårt arbetsätt med jämställdhet och likabehandling.

Axelinas personal arbetar aktivt med norm-medvetenhet och strävar efter att skapa en förståelse för allas lika värde hos varje barn. Vi använder barnens tankar, litteratur och bilder som underlag för reflektion. Vi vill skapa en förståelse för människors olikheter och olika levnadssätt. Vi ser hur barn skapar genus och vidgar sitt förståelse för normer genom både aktiv handling och diskussioner.

Vi strävar efter att bemöta varje barn som individ, istället för en representant för sitt kön/ålder/etnicitet/trosuppfattning/funktionalitet.

Uppdaterad: